VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 20 triệu
 15/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Cần Thơ, Đà Nẵng, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng
 Thương lượng
 30/09/2017
 Bình Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 10/08/2017
 Bình Thuận
 Thương lượng
 31/03/2017
 Bình Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2016
 Bình Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2016
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2016
 Bình Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2016
 Bình Thuận, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2014
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Thuận
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2014
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Thuận
 3 triệu - 5 triệu
 28/02/2013
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên Huê, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Long An
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm