Tuyển dụng nhanh ngành Dệt may - Da giày tại Bắc Ninh

 VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên
 Thương lượng
 30/06/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 31/05/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 23/06/2018
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 23/06/2018
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 12/06/2018
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 10/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm