VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên
 3 triệu - 5 triệu
 16/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang
 20 triệu - 25 triệu
 15/05/2018
 Bắc Giang
 Thương lượng
 26/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng
 Thương lượng
 30/03/2018
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang
 Thương lượng
 30/03/2018
 Bắc Giang
 Thương lượng
 24/03/2018
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 25/03/2018
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Bắc Giang
 Thương lượng
 28/02/2018
 Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm