VIỆC LÀM MỚI

 >= 30 triệu
 30/11/2017
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 5 triệu - 8 triệu
 31/07/2014
 Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 Cạnh tranh
 31/01/2015
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc
 Cạnh tranh
 31/01/2015
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 Cạnh tranh
 15/10/2014
 Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 4 triệu - 5 triệu
 30/09/2014
 Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 Cạnh tranh
 30/04/2014
 Cần Thơ, Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/01/2014
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 15/09/2013
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/06/2012
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/06/2012
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm