VIỆC LÀM MỚI

 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu
 30/07/2017
 Bắc Giang, Đồng Nai, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình
 Thương lượng
 28/02/2015
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2016
 Thái Bình, Khác
 Thương lượng
 30/04/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 30/04/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 30/04/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 28/02/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 4 triệu - 5 triệu
 30/09/2014
 Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/12/2012
 Hải Dương, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 30/06/2012
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/06/2012
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm