VIỆC LÀM MỚI

 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ
 15 triệu - 20 triệu
 30/07/2017
 Bắc Giang, Đồng Nai, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình
 5 triệu - 8 triệu
 31/07/2014
 Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 4 triệu - 5 triệu
 30/09/2014
 Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/01/2014
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Cạnh tranh
 31/12/2011
 Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm