VIỆC LÀM MỚI

 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Tây, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang
 Cạnh tranh
 31/01/2015
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc
 Cạnh tranh
 31/01/2015
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/03/2014
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Tây, Hải Phòng, Quảng Ninh
 Thương lượng
 30/12/2013
 Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình
 Cạnh tranh
 30/09/2013
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Lạng Sơn, Lào Cai
 Thương lượng
 15/09/2013
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Vĩnh Phúc
 Cạnh tranh
 31/12/2011
 Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm