VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 08/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 07/04/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 10 triệu - 13 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng
 Cạnh tranh
 30/04/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 15/03/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 23/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 30/03/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 28/03/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm