VIỆC LÀM MỚI

 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Cà Mau
 4 triệu - 5 triệu
 31/08/2014
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Đà Nẵng
 Thương lượng
 30/12/2013
 Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 8 triệu - 15 triệu
 15/06/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Lâm Đồng
 Thương lượng
 15/07/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Thuận
 Cạnh tranh
 15/07/2014
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận
 Thương lượng
 30/06/2014
 Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 4 triệu - 5 triệu
 31/03/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Cà Mau, Đắc Lắc, Kiên Giang
 Thương lượng
 21/03/2014
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Thuận, Gia Lai, Kiên Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm