VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 25/11/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương
 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2017
 Bình Dương
 Thương lượng
 28/03/2017
 Bắc Cạn, An Giang, Hồ Chí Minh, Bình Dương
 450 - 500 USD
 03/02/2017
 An Giang, Bắc Cạn, Bình Dương
 4 triệu - 5 triệu
 31/08/2014
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Đà Nẵng
 5 triệu - 8 triệu
 31/07/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 5 triệu - 8 triệu
 31/07/2012
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng
 5 triệu - 8 triệu
 31/08/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 Thương lượng
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Khác
 Thương lượng
 30/10/2014
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Thái Nguyên, Khác
 4 triệu - 5 triệu
 31/08/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 5 triệu - 8 triệu
 01/07/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 4 triệu - 5 triệu
 31/03/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 5 triệu - 8 triệu
 01/07/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm