VIỆC LÀM MỚI

 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương
 Thương lượng
 28/03/2017
 Bắc Cạn, An Giang, Hồ Chí Minh, Bình Dương
 450 - 500 USD
 03/02/2017
 An Giang, Bắc Cạn, Bình Dương
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2016
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Ninh
 4 triệu - 5 triệu
 30/09/2014
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn
 Cạnh tranh
 06/09/2011
 Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm