VIỆC LÀM MỚI

 >= 30 triệu
 30/11/2017
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huê, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2016
 Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2016
 Yên Bái
 Thương lượng
 26/08/2014
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Yên Bái
 8 triệu - 15 triệu
 11/11/2014
 Nam Định, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 31/03/2013
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Yên Bái
 25 triệu - 30 triệu
 30/12/2015
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Khác
 25 triệu - 30 triệu
 30/12/2015
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Khác
 Thương lượng
 26/08/2014
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Yên Bái
 Thương lượng
 30/09/2013
 Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ninh, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm