Tuyển dụng nhanh ngành Công nghiệp tại Vĩnh Phúc

 VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 30 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/03/2018
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 >= 30 triệu
 30/11/2017
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2017
 Vĩnh Phúc
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 05/06/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huê, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Phú Thọ, Quảng Ngãi, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2017
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm