VIỆC LÀM MỚI

 >= 30 triệu
 30/11/2017
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Phú Thọ, Quảng Ngãi, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 8 triệu - 15 triệu
 11/11/2014
 Nam Định, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 31/10/2013
 Hà Nội, Bắc Giang, Tuyên Quang
 25 triệu - 30 triệu
 30/12/2015
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Khác
 25 triệu - 30 triệu
 30/12/2015
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Khác

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm