VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/04/2018
 Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 25/05/2018
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 25/05/2018
 Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 25/05/2018
 Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu
 30/12/2017
 Thái Nguyên
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 02/11/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 30/06/2017
 Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2017
 Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huê, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 Thương lượng
 31/05/2017
 Hà Nội, Thái Nguyên
 >= 30 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm