VIỆC LÀM MỚI

 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 30/07/2017
 Tây Ninh
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội, Tây Ninh, Thanh Hóa, Tiền Giang, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/07/2017
 Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 28/04/2017
 Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 20 triệu - 25 triệu
 30/05/2016
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2016
 Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh
 Thương lượng
 31/03/2016
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh
 4 triệu - 5 triệu
 31/07/2014
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Tây Ninh
 Thương lượng
 31/07/2013
 Tây Ninh
 Thương lượng
 31/03/2015
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm