VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 15/03/2018
 Hà Nội, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 04/05/2018
 Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2018
 Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2018
 Nam Định
 3 triệu - 5 triệu
 15/02/2018
 Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 26/02/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 25/10/2017
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định
 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2017
 Nam Định
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/04/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 16/04/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm