Tuyển dụng nhanh ngành Công nghiệp tại Hưng Yên

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Sơn La, Thái Bình
 10 triệu - 30 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hưng Yên
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 26/02/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 Thương lượng
 31/10/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 17/11/2017
 Hưng Yên, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 25/10/2017
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định
 Thương lượng
 25/10/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm