VIỆC LÀM MỚI

 6 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 28/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 23/03/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 23/03/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình
 Thương lượng
 10/02/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 05/02/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 30/01/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 8 triệu
 31/12/2017
 Hải Phòng
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hải Phòng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm