VIỆC LÀM MỚI

 6 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 28/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 17/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2018
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hải Dương
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/10/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu
 25/11/2017
 Hải Dương
 Thương lượng
 25/10/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 14/09/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình
 Thương lượng
 31/08/2017
 Hải Dương
 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa
 10 triệu - 12 triệu
 01/09/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
 3 triệu - 5 triệu
 31/08/2017
 Hải Dương

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm