VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 20/12/2017
 Hà Nội, Bình Dương, Hà Tĩnh
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Tây, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang
 5 triệu - 9 triệu
 31/07/2017
 Hà Tĩnh
 >= 30 triệu
 30/11/2017
 Hà Tây, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tây, Hà Tĩnh
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2017
 Điện Biên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Sơn La
 Thương lượng
 28/02/2017
 Hà Tĩnh
 Thương lượng
 15/10/2016
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2016
 Hà Tĩnh
 15 triệu - 20 triệu
 25/06/2016
 Hà Tĩnh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm