VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, Tiền Giang
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2017
 Bến Tre, Bình Phước, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang
 20 triệu - 25 triệu
 30/05/2016
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh
 5 triệu - 8 triệu
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Khác
 Thương lượng
 31/03/2014
 Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long
 4 triệu - 5 triệu
 31/05/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 5 triệu - 8 triệu
 30/04/2014
 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hải Dương, Kiên Giang
 8 triệu - 15 triệu
 31/05/2014
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long
 5 triệu - 8 triệu
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2013
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bến Tre, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang
 5 triệu - 8 triệu
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang
 5 triệu - 8 triệu
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Khác
 Cạnh tranh
 31/10/2013
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/07/2013
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm