VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Đắc Lắc
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 7 triệu - 10 triệu
 09/11/2017
 Bình Định, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Thuận, Đắc Lắc, Phú Yên
 Thương lượng
 31/10/2017
 Đắc Lắc
 7 triệu - 10 triệu
 29/09/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Định, Đắc Lắc, Phú Yên, Vĩnh Long
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Điện Biên
 10 triệu - 12 triệu
 05/07/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum
 Thương lượng
 30/06/2017
 Đắc Lắc
 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2017
 Đắc Lắc, Điện Biên, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sơn La
 Thương lượng
 14/12/2017
 Đắc Lắc
 Thương lượng
 29/12/2017
 Đắc Lắc
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2016
 Bình Phước, Đắc Lắc, Đắc Nông
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2016
 Bình Phước, Đắc Lắc, Đắc Nông, Phú Yên
 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2016
 Đắc Lắc
 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2016
 Bình Phước, Đắc Lắc, Đắc Nông
 5 triệu - 8 triệu
 30/04/2014
 Hồ Chí Minh, An Giang, Đắc Lắc, Long An, Vĩnh Long
 5 triệu - 8 triệu
 31/03/2014
 Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắc Lắc
 4 triệu - 5 triệu
 03/03/2014
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đắc Lắc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm