VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Cà Mau
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Cà Mau
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Bắc Cạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Bắc Cạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nam, Lạng Sơn
 3 triệu - 5 triệu
 22/04/2016
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên
 Thương lượng
 30/10/2013
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thừa Thiên Huê, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam
 Thương lượng
 15/06/2014
 Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 Thương lượng
 26/08/2014
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Yên Bái
 12 triệu - 15 triệu
 20/11/2015
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/12/2014
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Thái Nguyên
 Thương lượng
 26/08/2014
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Yên Bái
 Thương lượng
 31/12/2013
 Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn
 Cạnh tranh
 30/11/2013
 Cao Bằng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm