VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 25/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 11 triệu
 15/11/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 03/10/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 02/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa
 Thương lượng
 31/05/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 31/05/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 30/04/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 30/04/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Phước, Đồng Nai, Long An
 20 triệu - 25 triệu
 11/03/2017
 Hà Nội, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu
 20 triệu - 25 triệu
 11/03/2017
 Hà Nội, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu
 20 triệu - 25 triệu
 11/03/2017
 Hà Nội, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 16/12/2016
 Bà Rịa - Vũng Tàu

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm