VIỆC LÀM MỚI

 1 triệu - 3 triệu
 05/03/2014
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2016
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 25 triệu - 30 triệu
 30/12/2015
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Khác
 25 triệu - 30 triệu
 30/12/2015
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Khác
 Thương lượng
 30/05/2015
 Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 23/08/2014
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 27/05/2014
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/04/2014
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/04/2014
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 15/10/2013
 Vĩnh Phúc
 4 triệu - 5 triệu
 31/01/2013
 Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm