VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 25/04/2018
 Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Nghệ An, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 31/10/2017
 Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 02/11/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 31/07/2017
 Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 30/04/2015
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên Huê, Hà Nam, Quảng Ninh
 Thương lượng
 15/12/2013
 Bình Định, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 01/10/2012
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê
 Cạnh tranh
 01/10/2012
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 31/12/2012
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Tây, Thừa Thiên Huê

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm