Tuyển dụng nhanh ngành Công nghệ cao tại Thanh Hóa

 VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa
 Thương lượng
 02/11/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2016
 Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/03/2014
 Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa
 Thương lượng
 27/05/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khác
 Thương lượng
 30/04/2015
 Thanh Hóa
 Thương lượng
 10/04/2015
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Lào Cai, Nam Định, Thanh Hóa, Khác
 Thương lượng
 27/05/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khác
 6 triệu - 20 triệu
 30/11/2015
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2015
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/06/2015
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 42 triệu - 65 triệu
 31/07/2015
 Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/05/2015
 Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm