VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 13/05/2018
 Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Thái Bình
 Thương lượng
 15/10/2017
 Hà Nội, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2017
 Bắc Giang, Đồng Nai, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình
 Thương lượng
 30/04/2017
 Thái Bình
 Thương lượng
 30/04/2017
 Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2017
 Thái Bình
 Thương lượng
 29/01/2017
 Thái Bình
 Thương lượng
 31/01/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Khác
 Thương lượng
 30/05/2015
 Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/07/2015
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 35 triệu - 50 triệu
 20/08/2014
 Hà Tĩnh, Hải Dương, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/12/2013
 Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm