VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa
 10 triệu - 12 triệu
 15/03/2018
 Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 05/03/2018
 Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu
 30/08/2017
 Quảng Ninh
 Thương lượng
 30/04/2015
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên Huê, Hà Nam, Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/01/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Khác
 Thương lượng
 31/03/2014
 Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa
 Thương lượng
 27/05/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khác
 Thương lượng
 27/05/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khác

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm