VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 15/12/2013
 Bình Định, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 Cạnh tranh
 30/09/2012
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Khác
 360 - 1450 USD
 10/07/2012
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khác

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm