VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/09/2017
 Phú Thọ
 Thương lượng
 30/09/2017
 Phú Thọ
 Thương lượng
 30/09/2017
 Phú Thọ
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2017
 Bắc Giang, Đồng Nai, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình
 Thương lượng
 27/05/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khác
 Thương lượng
 31/03/2013
 Phú Thọ
 Thương lượng
 27/05/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khác
 Thương lượng
 30/05/2015
 Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 20/04/2015
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An, Phú Thọ, Khác

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm