VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên
 10 triệu - 15 triệu
 31/08/2017
 Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2016
 Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/05/2015
 Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/07/2015
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm