VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Nghệ An, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 10/12/2017
 Hà Nội, Nghệ An
 Thương lượng
 01/01/2018
 Nghệ An
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Nghệ An
 12 triệu - 15 triệu
 10/10/2017
 Hà Nội, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2016
 Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 14/02/2015
 Hà Tĩnh, Nghệ An
 Thương lượng
 15/09/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Khác
 Thương lượng
 27/05/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khác
 Thương lượng
 27/05/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2016
 Hà Tĩnh, Nghệ An
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2015
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm