VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 15/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2016
 Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2014
 Nam Định
 Thương lượng
 10/04/2015
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Lào Cai, Nam Định, Thanh Hóa, Khác
 42 triệu - 65 triệu
 31/07/2015
 Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/05/2015
 Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/07/2015
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2014
 Nam Định
 Thương lượng
 31/12/2013
 Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 31/10/2013
 Nam Định
 Cạnh tranh
 30/06/2013
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An
 4 triệu - 5 triệu
 31/01/2013
 Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Cạnh tranh
 31/12/2012
 Hà Nội, Nam Định

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm