VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/11/2017
 Hải Dương
 Thương lượng
 05/09/2017
 Hải Dương
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định
 Thương lượng
 31/05/2017
 Hải Dương
 Thương lượng
 30/12/2014
 Hải Dương
 Thương lượng
 30/10/2014
 Hải Dương
 Thương lượng
 20/03/2015
 Hải Dương
 1 triệu - 3 triệu
 05/03/2014
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/12/2013
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Khác
 6 triệu - 20 triệu
 30/11/2015
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm