VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 02/03/2018
 Đồng Nai
 Thương lượng
 31/01/2018
 Đồng Nai
 Thương lượng
 30/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 8 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Khác
 Thương lượng
 30/12/2017
 Đồng Nai
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 Thương lượng
 15/10/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2017
 Bắc Giang, Đồng Nai, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2017
 Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 25/03/2017
 Đồng Nai
 Thương lượng
 23/03/2017
 Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu
 20/12/2016
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 15/07/2016
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm