VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đắc Lắc
 12 triệu - 15 triệu
 26/02/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 4 triệu - 6 triệu
 30/12/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 5 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 Thương lượng
 31/03/2017
 Đắc Lắc
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2016
 Bình Phước, Đắc Lắc, Đắc Nông
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2016
 Bình Phước, Đắc Lắc, Đắc Nông, Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2016
 Bình Dương, Bình Phước, Đắc Lắc, Đắc Nông
 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2016
 Bình Phước, Đắc Lắc, Đắc Nông
 3 triệu - 5 triệu
 10/01/2015
 Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đắc Lắc, Khác

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm