VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 15/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định
 Thương lượng
 10/06/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 28/04/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 03/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh
 >= 30 triệu
 30/11/2017
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Bắc Ninh
 4 triệu - 6 triệu
 30/09/2017
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 15/09/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 15/08/2017
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 15/08/2017
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 15/08/2017
 Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm