VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 28/02/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 15/09/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2017
 Bắc Giang, Đồng Nai, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2016
 Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2016
 Bắc Giang
 15 triệu - 20 triệu
 30/10/2016
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 Thương lượng
 15/08/2016
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/01/2013
 Bắc Giang
 10 triệu - 20 triệu
 01/12/2013
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm