VIỆC LÀM MỚI

 >= 30 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 >= 30 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 20/04/2016
 Hà Nội, Nam Định, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 8 triệu
 31/07/2014
 Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 25 triệu - 30 triệu
 30/12/2015
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Khác
 Cạnh tranh
 24/04/2015
 Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 Cạnh tranh
 31/01/2015
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 4 triệu - 5 triệu
 30/09/2014
 Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm