VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/09/2014
 Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 11/07/2014
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê
 Cạnh tranh
 31/05/2014
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Gia Lai, Thừa Thiên Huê
 Cạnh tranh
 30/06/2014
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê
 Cạnh tranh
 31/08/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 11/07/2013
 Hà Nội, Thừa Thiên Huê

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm