VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/03/2014
 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thanh Hóa
 3 triệu - 5 triệu
 31/10/2015
 Quảng Ninh
 Cạnh tranh
 31/05/2015
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
 4 triệu - 5 triệu
 30/09/2014
 Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 20 triệu
 11/09/2014
 Quảng Ninh
 Thương lượng
 05/08/2014
 Quảng Ninh
 Thương lượng
 30/03/2014
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Tây, Hải Phòng, Quảng Ninh
 Cạnh tranh
 01/08/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm