VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/07/2013
 Khánh Hòa
 Thương lượng
 30/10/2013
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa
 Thương lượng
 30/10/2013
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Khánh Hòa
 Cạnh tranh
 31/12/2013
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đắc Lắc, Khánh Hòa
 Thương lượng
 10/02/2013
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Ninh Thuận

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm