VIỆC LÀM MỚI

 Cạnh tranh
 23/04/2017
 Cần Thơ
 Cạnh tranh
 31/05/2014
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Gia Lai, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 10 triệu
 15/12/2013
 Cần Thơ
 3 triệu - 8 triệu
 15/12/2013
 Cần Thơ
 2 triệu - 5 triệu
 15/12/2013
 Cần Thơ
 Thương lượng
 30/11/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng
 Thương lượng
 31/10/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng
 Cạnh tranh
 01/08/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/10/2011
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm