VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/04/2018
 Bình Dương
 4 triệu - 5 triệu
 31/08/2014
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Đà Nẵng
 5 triệu - 8 triệu
 31/07/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 5 triệu - 8 triệu
 31/08/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 4 triệu - 5 triệu
 31/08/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 Thương lượng
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Khác
 5 triệu - 8 triệu
 31/07/2012
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng
 5 triệu - 8 triệu
 01/07/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 4 triệu - 5 triệu
 31/03/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 5 triệu - 8 triệu
 01/07/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm