VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 23/02/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 250 - 350 USD
 03/07/2015
 Bắc Ninh
 Cạnh tranh
 31/01/2015
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 Cạnh tranh
 23/11/2014
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hải Dương
 Thương lượng
 31/12/2014
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương
 8 triệu - 15 triệu
 31/12/2014
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
 3 triệu - 5 triệu
 30/10/2011
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm