VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 23/02/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 Thương lượng
 14/10/2014
 Hà Nội, Bắc Giang
 Thương lượng
 31/05/2015
 Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Đắc Nông, Đồng Nai, Nam Định
 Thương lượng
 30/09/2014
 Hà Nội, Bắc Giang
 3 triệu - 5 triệu
 30/10/2011
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm