VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 24/03/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 4 triệu - 5 triệu
 31/08/2014
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Đà Nẵng
 5 triệu - 8 triệu
 31/07/2012
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng
 Thương lượng
 30/10/2013
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa
 Thương lượng
 31/05/2014
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 3 triệu - 5 triệu
 31/01/2016
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 31/01/2016
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 30/09/2015
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 31/08/2015
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 8 triệu
 23/10/2014
 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
 Cạnh tranh
 31/05/2014
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Gia Lai, Thừa Thiên Huê
 Cạnh tranh
 31/05/2014
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nghệ An
 Thương lượng
 27/04/2014
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 3 triệu - 7 triệu
 01/03/2014
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng
 Thương lượng
 25/02/2014
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 Thương lượng
 30/01/2014
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 30/10/2013
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Khánh Hòa
 Cạnh tranh
 31/12/2013
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đắc Lắc, Khánh Hòa

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm