VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 30/06/2013
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Khác
 80 triệu - 150 triệu
 30/06/2014
 Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 04/04/2014
 Hà Nội, Lai Châu, Quảng Ninh, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm